ΕπικαιρότηταΚαισαριανήΝέα ΚαισαριανήςΧρήσιμα

Ανακοίνωση του Δήμου Καισαριανής για την οικονομική κατάσταση του Δήμου

Ο Δήμος Καισαριανής με ανακοίνωσή του αναφέρθηκε στα οικονομικά του Δήμου, την οικονομική κατάσταση όπως διαμορφώνεται σήμερα και όπως είχε διαμορφωθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή.

Πιο συγκεκριμένα:

«Τις τελευταίες ημέρες, ίσως και λόγω συγκυρίας, κυκλοφορεί μια έντονη παραφιλολογία (και με την μορφή δήθεν επίσημων εγγράφων) σχετικά με τα οικονομικά του Δήμου.

Πρόκειται για έγγραφα δημιουργημένα από μεμονωμένα άτομα, όχι από επίσημα όργανα του Δήμου ή της Κεντρικής Διοίκησης.

Προκειμένου λοιπόν για τη σωστή και επίσημη ενημέρωση όλων των δημοτών, εκτός από τα εξοφλητήρια και τα επίσημα έγγραφα της Τράπεζας Eurobank που ήδη αναρτήσαμε, θέτουμε στη διάθεση όλων τα εξής έγγραφα (θα τα βρείτε σε μορφή pdf στο τέλος του κειμένου)

Οφειλές και χρέη

Με βάση τα επίσημα στοιχεία που παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καισαριανής, ενημερώνουμε για τα εξής:

ΓΙΑ ΤΟ 2022 ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Το σύνολο των οφειλών για το 2022 (προμηθευτές, /Ενοίκια/Τηλέφωνα/ΔΕΗ, κλπ), ήταν: €588.899,31

Οι οφειλές από συγχρηματοδοτούμενα έργα κλπ ήταν : €267.991,97

Το γενικό σύνολο των οφειλών του 2022 ήταν: €856.891,28

ΓΙΑ ΤΟ 2023

Σύμφωνα με τα στοιχεία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Καισαριανής την 30/9/2023:

οι τιμολογημένες δαπάνες (προμηθευτές κλπ.),  ανέρχονται σε: €1.348.894,94 εκ των οποίων έχουν εξοφληθεί τα €1.033.529,94.

Ανεξόφλητα (σε Προμηθευτές/Ενοίκια/Τηλέφωνα/ΔΕΗ κλπ, χωρίς ΕΥΔΑΠ και ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) παραμένουν τα €315.365,00. ‘Ωστόσο το έτος δεν έχει τελειώσει ακόμη.

Το δήθεν χρέος στην ΕΥΔΑΠ

Σχετικά με τη φήμη για το χρέος απέναντι στην ΕΥΔΑΠ, εξοφλούνται με ρύθμιση, συνολικά €234.153,41, εκ των οποίων τα €75.045,52 αφορούν οφειλές της Α-Βάθμιας και Β-Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής, τις οποίες ο Δήμος καλύπτει εξ’ ολοκλήρου από δικούς του πόρους, όπως δεσμεύτηκε ότι θα κάνει.

Οι δαπάνες για τα αδέσποτα του Δήμου και η οφειλή προς τη Φιλοζωική Εταιρία

Εντός του 2023 ο Δήμος Καισαριανής έχει διαθέσει ή δεσμεύσει από τον Προϋπολογισμό του για τα αδέσποτα μέχρι στιγμής συνολικά €33.000,00:

Ποσό €11.000 για τη Σύμβαση με τη Φιλοζωική (Ανεξόφλητα €2.904,08)

Ποσό €5.000,00 για προμήθεια τροφής για σίτιση αδέσποτων

Ποσό €1.190,50 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Αδέσποτου Σκύλου προς Υιοθεσία

Ποσό €7.900,00 για Υπηρεσίες στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Καισαριανής (Ν.4830/2021) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ (εκκρεμεί εκταμίευση)

Ποσό €7.900,00 για Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη συμμόρφωση του Δήμου Καισαριανής με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ν.4830/2021 – Νέο πλαίσιο ευζωίας ζώων συντροφιάς ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ (εκκρεμεί εκταμίευση)

Περί προκαταβολικής είσπραξης κρατικών επιχορηγήσεων από το 2024, ύψους €370.000

Αφενός πρόκειται για θεσμοθετημένο δικαίωμα μιας δημοτικής αρχής να προ-εισπράξει το ποσό, αφετέρου αυτά τα χρήματα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΑΝΕΙΟ.

Πρόκειται για χρήματα του Δήμου τα οποία μπορούν να εκταμιεύονται ανά πάσα στιγμή. ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ το Δήμο για τα επόμενα έτη με τοκοχρεολύσια.

Αυτό ακριβώς έκανε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όταν το 2016, αν και αναχρηματοδοτήθηκαν τα δάνεια του Δήμου, πληρώθηκαν μόνο οι τόκοι.

ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ «ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ» ΤΟ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (2020-2023) ΑΝΗΛΘΕ ΣΤΑ €913.201,02.

Περί εκπρόθεσμων εξοφλήσεων

Σχετικά με τους χρόνους εξόφλησης οφειλών του Δήμου, παραθέτουμε αποσπάσματα με τα ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τις εκθέσεις της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σχετικά με τον Ισολογισμό. Όπως γίνεται φανερό, η ετεροχρονισμένη πληρωμή των υποχρεώσεων του Δήμου ήταν πανάκεια της προηγούμενης Δημοτικής αρχής.

Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής – Ισολογισμός 2015:

[Σελ. 3 – ΔΑΝΕΙΑ]

«Το σύνολο των υποχρεώσεων που προέρχονται από δάνεια του Δήμου από την EUROBANK ERGASIAS SA ανέρχονται στο ποσό των €3.677.744,27, από τα οποία ποσό €304.404,69 αφορούν β’ δόση 2015 και ποσό €80.000 δάνειο αλληλόχρεου λογαριασμού.

Σημειώνεται ότι η β΄ τοκοχρεωλυτική δόση των δανείων της χρήσεως 2015 πληρώθηκε εκπρόθεσμα στο 2016. Επίσης για το 2016 θα πληρώσουμε μόνο τόκους λόγω αλλαγής σύμβασης με EUROBANK.»

Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής – Ισολογισμός 2016:

[Σελ. 3 – ΔΑΝΕΙΑ]

«Το σύνολο των υποχρεώσεων που προέρχονται από δάνεια του Δήμου από την EUROBANK ERGASIAS SA ανέρχονται στο ποσό των €3.373.339,58 από τα οποία ποσό €436.414,02 αφορούν δόσεις κεφαλαίου και ποσό €80.000 δάνειο αλληλόχρεου λογαριασμού.

Σημειώνεται ότι οι τόκοι για β’εξαμηνο  2016  πληρώθηκαν εκπρόθεσμα στο 2017.»

Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής – Ισολογισμός 2017:

[Σελ. 3 – ΔΑΝΕΙΑ]

«Το σύνολο των υποχρεώσεων που προέρχονται από δάνεια του Δήμου από την EUROBANK ERGASIAS SA ανέρχονται στο ποσό των €3.241.199,17 από τα οποία ποσό €763.785,39 αφορούν δόσεις κεφαλαίου α’/β’εξαμ.2018 & β’εξαμ.2017 και ποσό €80.000 δάνειο αλληλόχρεου λογαριασμού.

Σημειώνεται ότι η δόση για β’εξάμηνο 2017 πληρώθηκε εκπρόθεσμα στο 2018.»

Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής – Ισολογισμός 2018:

[Σελ. 3 – ΔΑΝΕΙΑ]

«Το σύνολο των υποχρεώσεων που προέρχονται από δάνεια του Δήμου από την EUROBANK ERGASIAS SA ανέρχονται στο ποσό των €2.780.677,88 από τα οποία ποσό €787.851,66 αφορούν δόσεις κεφαλαίου α’/β’εξαμ.2019 & β’εξαμ.2018 και ποσό €80.000 δάνειο αλληλόχρεου λογαριασμού.

Σημειώνεται ότι η δόση για β’εξάμηνο 2018 πληρώθηκε εκπρόθεσμα στο 2019.»

Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής – Ισολογισμός 2019:

[Σελ. 2 – ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ]

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων 31.12.2019 ανέρχεται σε €979.225,31.

[Σελ. 2 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ]

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των €1.385.830,77 στις οποίες περιλαμβάνονται €833.201,02 που αφορούν δόσεις κεφαλαίου μακροπρόθεσμων δανείων που θα καταβληθούν στην επόμενη χρήση 2020.

[Σελ. 3 – ΔΑΝΕΙΑ]

«Το σύνολο των υποχρεώσεων που προέρχονται από δάνεια του Δήμου από την EUROBANK ERGASIAS SA& ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ανέρχονται στο ποσό των €2.536.040,62 από τα οποία ποσό €833.201,02 αφορούν δόσεις κεφαλαίου α’/β’εξαμ.2020 & β’εξαμ.2019 και ποσό €80.000 δάνειο αλληλόχρεου λογαριασμού.

Σημειώνεται ότι η δόση για β’εξάμηνο 2019 πληρώθηκε εκπρόθεσμα στο 2020.»

Άρα όχι μόνο δεν άφησε αποθεματικό η προηγούμενη Δημοτική αρχή αλλά και χρέη ύψους €406.605,46

Η προηγούμενη δημοτική αρχή το διάστημα 2015-2019 ξεχρέωσε όλες τις οφειλές του Δήμου χάρη σε επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ από το κεντρικό κράτος, όχι χάρη στην χρηστή της οικονομική διαχείριση.

Παρότι ξεχρέωσε, το 2016 πλήρωσε μόνο τόκους για τα δάνεια τα οποία αναχρηματοδότησε με νέο δάνειο και αποπληρωμή του το 2023, χρεώνοντας την επόμενη διοίκηση με τουλάχιστον €850.000,00 για τα δάνεια από την Eurobank.

Επιπλέον, το 2017 ΠΗΡΕ ΝΕΟ ΔΑΝΕΙΟ από το Παρακαταθηκών & Δανείων ύψους €260.000,00 το οποίο και αποπληρώνεται έως σήμερα.

Προς επίρρωση των παραπάνω παραθέτουμε και απόσπασμα από την Έκθεση των Ορκωτών Λογιστών Χρήσης 2019 Δήμου Καισαριανής

[Σελ. 34 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ]

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (2019) ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 833.201,02 € (2020)

Σύμφωνα με την έκθεση οι αντίστοιχες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους, οι οποίες καταβλήθηκαν το 2019 ανέρχονταν σε 787.851,66 €.

Περί υποθήκευσης του μέλλοντος της Καισαριανής

Όπως ήδη ανακοινώθηκε σε προηγούμενη ανάρτηση, την περίοδο 2020 – 2023 πληρώθηκαν στην Τράπεζα Eurobank συνολικά €2.577.620.

Με την πληρωμή των 2.577.620 εκατ. ευρώ εξοφλούνται δύο δάνεια τα οποία ο Δήμος έλαβε το 2007 από την Eurobank ύψους 3.813.398 και 1.800.071 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, κατά την περίοδο 2015 – 2019 πληρώθηκαν 1.459.724 εκατ. ευρώ, τα οποία ήταν βασικά μόνο τόκοι.

Την ίδια περίοδο το δάνειο αναχρηματοδοτήθηκε με μετάθεση της αποπληρωμής για το 2023.

Ο Δήμος Καισαριανής, για πρώτη φορά στην ιστορία του, είναι απαλλαγμένος χρεών, πλην των τρεχόντων υποχρεώσεων. 

Παρόμοια άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Αρέσει σε %d bloggers:
Verified by MonsterInsights